Luetaan yhdessä -verkoston opetusraportti kevät 2017

Täyttöohje:

 

Luetaan yhdessä -verkosto julkaisee vuosittain vuosikertomuksen, jossa luodaan laaja katsaus verkoston toimintaan. Vuosikertomus kootaan vapaaehtoisten laatimien opetusraporttien pohjalta.

 

Vastaa kysymyksiin kuluneen kevään osalta. Muistathan, että emme halua mitata vapaaehtoistyöntekijöiden työn laatua, sillä se on arvokkuudessaan meille itseisarvo. Ymmärrämme myös että edistyminen on aina yksilön oma saavutus, ei ainoastaan verkoston työn tulosta.

 

Huomaathan, että vain punaisella merkityt kysymykset ovat pakollisia. Muihin kysymyksiin voit vastata tiedossa olevan tiedon, jaksamisen ja ajankäytön pohjalta valikoiden.

 

Raporttien pohjalta saadut tulokset ovat suuntaa antavia ja vapaaehtoistoimintaan pohjaavia, joten älä ole huolissasi, jos koet että yksi numero ei kerro tarpeeksi kysyttävästä asiasta. Vaikka numero olisi arvio, se riittää vastaukseksi meille. 


Älä vastaa yhteenkään (nro) -tunnuksella varustettuun kysymykseen muulla kuin numerolla.
Emme voi tilastoida sanallisia tai tyhjiä vastauksia. Kielletyt ilmaisut esim: "noin 2-3", "en osaa sanoa", "ks. kohta 7", "lähes kaikki", "5 tai 6", "5-6" jne. Merkitse siis aina vain yksi numero, ei haittaa, vaikka se olisi vain arvio.

 

1. Taustatiedot

2. Vapaaehtoiset

3. Opiskelijoiden määrä

4. Opiskelijoiden profiili (Huom. kysymykset eivät ole pakollisia)

4.2. Opiskelijoiden ikäjakauma: Kuinka moni säännöllisesti käyvistä opiskelijoistanne on ?
A) 18-29-vuotias B) 30-62-vuotias C) 63-79 -vuotias D) yli 80
(nro)
4.3. Opiskelijoiden työllisyys: Kuinka moni säännöllisesti käyvistä opiskelijoistanne päätoimisesti ?
A) käy töissä tai opiskelee B) kotona lasten kanssa C) työtön (ei lapsia) D) Opiskelijasta ei ole tätä tietoa
(nro)
4.4. Opiskelijoiden suomenkielen lähtötaso
(nro)
Kuinka moni opiskelija oli ryhmään tullessaan suomen kielen taidoton tai osasi suomea vain muutamia sanoja?
4.5. Luku- ja kirjoitustaidottomuus
(nro)
Kuinka moni opiskelija oli ryhmään tullessaan luku- ja kirjoitustaidoton omalla äidinkielellään tai meidän aakkosillamme?
Kuinka moni heistä on edistynyt luku- ja kirjoitustaidoissaan?
4.6. Korkeakoulutus ?
(nro)
Kuinka moni opiskelija oli ryhmään tullessaan käynyt korkeakoulua?
4.7. Opiskelijoiden sukupuolijakauma

5. Opetus

5.1. Opetus määrällisesti ?
(nro)
Kokoontumiskertojen lukumäärä (kevät 2016)
Yhden opetuskerran kesto minuutteina
5.2. Edistyminen: Kuinka moni säännöllisesti käyvistä opiskelijoistanne on edistynyt kielitaidossaan ?
(nro)
A) huomattavasti
B) jonkin verran
C) ei ollenkaan
5.3. Muu edistyminen: Kuinka moni säännöllisesti käyvistä opiskelijoistanne on kevään aikana ?
(nro)
A) saanut työ-, harjoittelu- tai opiskelupaikan
B) osoittanut lisääntynyttä osallisuutta tai verkostoitumista uusiin ihmisiin
5.3. Opetusaiheet: Olemme lukuvuoden aikana (syksy 16 ja kevät 17) käsitelleet mm. seuraavia aiheita:

6. Yhteiskunnalliset näkökulmat ja sosiaaliset suhteet

Osittainen tallennus

Tietojen lähetys

Kiitos, olet täyttänyt lomakkeen onnistuneesti. Paina "Tallenna", niin vastauksesi tallentuu järjestelmäämme.