Jos automaattinen uudelleenohjaus ei toimi: E-lomakkeen ohjeet