Ominaisuudet

Selainkäyttöinen ohjelmisto

E-lomake-ohjelmistoa käytetään selainpohjaisesti ja se tukee uusimpia selainversioita. Käyttöä varten ei tarvita työasemakohtaisia laajennuksia, pelkkä nettiyhteys riittää.

Tietokantapohjainen

Lomakkeelta tulleet vastaukset tallentuvat aina tietokantaan. Lisäksi vastaukset voidaan ohjata sähköpostiosoitteisiin ja vastaajalle voidaan lähettää kopio vastauksesta.

Sisäänrakennettu käyttäjähallinta

E-lomake-ohjelmistossa on oletuksena sisäänrakennettu käyttäjähallinta. Ohjelmisto voidaa kytkeä myös asiakkaan omaan käyttäjähallintaan (LDAP/AD).

Lomake-editori

Lomake-editorin avulla teet tarpeitasi vastaavan sähköisen lomakkeen nopeasti ja käyttäjäystävällisesti. Lomake-editorissa on käytössä useita erilaisia kenttätyyppejä lomakkeen rakentamiseen, monipuoliset lomakkeen muokkausmahdollisuudet ja reaaliaikainen käyttöliittymä, jossa näet heti miltä työn alla oleva lomakkeesi näyttää.

Lomakkeiden julkaiseminen

Valmiin lomakkeen julkaiseminen käy yhdellä napin painalluksella, jolloin E-lomake-ohjelmisto antaa automaattisesti jokaiselle sähköiselle lomakkeelle oman yksilöllisen verkko-osoitteen. Julkaisun voit jättää myös ohjelmiston huolehdittavaksi. Ajastustoiminnallisuuden avulla voit määritellä tarkasti lomakkeen julkaisuajankohdan tai sen, milloin se otetaan pois näkyvistä.

Monipuoliset raportointiominaisuudet

Lomakkeelta tulleet vastaukset tallentuvat E-lomake-ohjelmiston raporttiin. Ohjelmiston raportissa käytössäsi on monipuoliset ominaisuudet aineiston käsittelyyn, kuten esimerkiksi lajittelu, rajaus, pikagraafit, yleisimmät tunnusluvut kysymyksittäin ja ristiintaulukointi.

Kerätyn aineiston vienti muihin ohjelmistoihin

E-lomakkeen raportista voit viedä yhdellä napin painalluksella koko aineiston tai jo valmiiksi rajatun otoksen Excel- tai SPSS-ohjelmaan jatkokäsittelyä varten. Raportti tukee myös csv- ja xml-tiedostomuotoja.

Kutsuryhmät

Voit tallentaa E-lomakkeeseen ryhmiä ja kutsua ryhmän jäsenet täyttämään lomakkeen. Kutsussa kukin vastaaja saa yksilöivän tunnuksen ja salasanan, jolla varmistetaan, että vain kutsutut henkilöt pääsevät vastaamaan lomakkeelle. Kutsuryhmän avulla voit seurata reaaliaikaisesti kyselyn tilannetta ja tarvittaessa lähettää muistutusviestin vielä niille henkilöille, jotka eivät ole kyselyyn vastanneet.

Asianhallintaominaisuudet

Käsittelyvaiheiden avulla E-lomake laajentuu lomakesovelluksesta sähköisen asioinnin alustaksi, jolla voit rakentaa sekä sisäisten että ulkoisten prosessien sähköisen käsittelyn. Mikä tahansa ohjelmistossa oleva lomake voidaan asettaa käsittelyvaiheelliseksi. Käsittelyvaiheita on yksinkertaista luoda ja määritellä ohjelmiston avulla. Yhdessä käsittelyvaiheessa voi olla useampia käsittelijöitä.

Kieliversiointi lomakkeista

Mistä tahansa E-lomakkeella tehdystä sähköisestä lomakkeesta teet käden käänteessä kieliversion rinnakkaislomakkeiden avulla. Rinnakkaislomakkeiden tarkoituksena on mahdollistaa saman lomakkeen julkaisu eri kielillä tai erilaisille kohderyhmille suunnattuna. Rinnakkaislomakkeella tehdyt tallennukset tallentuvat samaan raporttiin kuin päälomakkeella tehdyt tallennukset.

Ilmoittautumisten hallinta

Ilmoittautumisvalikko on erityisesti kurssi-ilmoittautumisia varten suunniteltu ominaisuus. Ilmoittautumisvalikossa on kursseihin liitetty muitakin tietoja kuin pelkkä nimi - esimerkiksi milloin ilmoittautuminen on ajallisesti mahdollista, montako osallistujaa kurssille otetaan ja mahdolliset varasijat kurssille.

Oma vastaus talteen

Lomakkeen täytön jälkeen vastaajalle voidaan kaiuttaa yhteenvetotiedot kenttiin syötetyistä tiedoista usealla eri tavalla. Tiedot voidaan näyttää heti täytön jälkeen palaute-sivulla, lähettää vastaajan antamaan sähköpostiosoitteeseen tai tarjota tulostusmahdollisuus valmiiseen tulostuspohjaan, jonka ulkoasu on vapaasti määriteltävissä.

Hyppykysymykset

Ohjelmiston avulla voidaan helposti määritellä erilaisia riippuvuuksia lomakkeille. Tämän ominaisuuden avulla voidaan rajata kysymysten näyttämistä vastaajalle aiempien valintojen perusteella.

Liitetiedostojen liittäminen

Lomakkeelle voi antaa myös liitetiedoston tallennusmahdollisuuden lomaketäytön yhteydessä. Liitetiedosto tallentuu E-lomakkeen raporttiin.

Tulostuspohjien teko

Jos haluat, että vastaaja voi tulostaa täyttämänsä lomakkeen tai haluat itse ylläpitäjänä tulostaa vastaajan tekemän tallennuksen käsitellessäsi sitä, ota käyttöön tulostuspohjat. Luo tekstinkäsittelyohjelmalla haluamasi tulostuspohja ja liitä se E-lomakkeeseen.

Lomaketallennuksen jatkaminen myöhemmin

Erityisesti pitkissä kyselyissä voit antaa vastaajalle mahdollisuuden jatkaa lomakkeen täyttämistä myöhemmin. Aiemmin annetut tiedot säilyvät lomakkeella.

Tietosuojaseloste lomakkeelle

Voit tehdä ja liittää suoraan E-lomake-ohjelmistossa tietosuojaselosteen lomakkeelle. Tietosuojaseloste on tietosuojavaltuutetun toimiston standardin mukainen.

Suomenkielinen käyttöohje

E-lomake-ohjelmistossa on mukana suomenkielinen käyttöohje sähköisessä muodossa.

Kirjaudu

Kokeile nyt!

Tilaa koetunnukset E-lomake-ohjelmistoon veloituksetta.

Tilauslomake