Pintaa syvemmältä

E-lomake 3 on selainkäyttöinen ohjelmisto, jonka avulla voi määritellä ja julkaista monipuolisia verkkolomakkeita sekä käsitellä niihin tulleita vastauksia. Kertyneet tiedot voidaan siirtää taulukkolaskenta- ja tilasto-ohjelmistoihin, kuten Excel ja SPSS. Tietoja voidaan selata monipuolisesti ohjelmiston sisällä ja niihin voidaan tehdä hakuja.

E-lomake 3 on myös sähköisen asioinnin alusta, sillä se tarjoaa mahdollisuuden kierrättää lomakkeelta tulleita tietoja organisaation sisällä käsittelijältä toiselle ja käsittelyvaiheesta toiseen.

E-lomake-ohjelmistolla tehdään kyselyitä, hoidetaan tapahtumien ja kurssien ilmoittautumisia, organisoidaan sähköistä rekrytointia sekä toteutetaan monenlaisia sähköisiä asiointiprosesseja joustavasti, tietoturvallisesti ja helppokäyttöisesti.Vastaajien ja vastausten määriä per lomake ei ole rajoitettu millään lailla ja ohjelmisto tukee erittäin suuria vastausmääriä, skaalautuen helposti aina miljooniin vastauksiin saakka.

E-lomake versio 3 on neljäs tuotesukupolvi ja ohjelmisto on ollut asiakkaidemme vaativassa tuotantokäytössä jo vuodesta 1997.

Kirjaudu

Kokeile nyt!

Tilaa koetunnukset E-lomake-ohjelmistoon veloituksetta.

Tilauslomake