Asiakaskyselyt

Suurin osa asiakkaistamme on tutustunut E-lomakkeeseen asiakaskyselyiden ja jatkuvan palautteenkeruun kautta ja laajentanut käyttöä myöhemmin. Yksinkertaisen kyselylomakkeen luominen kestää vain muutaman minuutin ja toisaalta E-lomake mahdollistaa laajat, sivutetut kyselyt ja aiemmista valinnoista riippuen näytettävät osiot. Asiakkaamme käyttävätkin E-lomaketta sekä yksittäisen tapahtuman palautteiden keruuseen, että laajojen tutkimusaineistojen hallintaan ja analysointiin.

Kohdennetut kyselyt

Avoimien lomakkeiden lisäksi kysely voidaan kohdistaa tietylle vastaajajoukolle. E-lomakkeelle voi luoda kutsuryhmiä sähköpostiosoitteista joko käsin tai Excel-tiedostosta. Kutsua käyttävillä lomakkeilla jokainen vastaaja saa sähköpostiosoiteeseensa lomakkeen osoitteen, yksilöllisen tunnuksen ja salasanan, sekä lomakkeen laatijan kirjoittaman viestin.

Järjestelmä valvoo vastausten kertymistä siten, että ei-vastanneille voidaan lähettää muistutusviesti eikä kerran vastannut toisaalta pääse vastaamaan uudelleen. Järjestelmä ei kuitenkaan perusasetuksillaan yhdistä vastaajan sähköpostisoitetta ja vastausta, joten myös kohdennetut kyselyt ovat anonyymejä.

Kaikki e-lomakkeella tehdyt tallennukset tallennetaan tietokantaan siten, että lomakkeen kenttä vastaa yleensä yhtä tallennuksen saraketta. Tallennuksia voi selata e-lomakkeen oman raportin kautta.

Vastausten käsittely

Raportin tärkeimmät ominaisuudet:

  • Tallennuksiin voi kohdistaa hakuja, haut voi myös tallentaa
  • Numeerisista sarekkeista voidaan laskea summia ja keskiarvoja sekä hakea minimi- ja maksimiarvoja
  • Numeeristen sarakkeiden jakaumat graafisina kuvaajina mm. pylväät ja piirakat
  • Sarakkeiden arvoja voidaan analysoida myös ristiintaulukoinnilla

E-lomakkeen oman raportin tiedot voidaan julkaista www-sivuna joko kokonaan tai tiettyihin sarakkeisiin rajattuna. Tiedot voi lisäksi tallentaa omalle koneelle eri tiedostomuodoissa. Tallennus tehdään raporttisivulta yhdellä klikkauksella. Tallennusmuodot ovat csv, Excel, SPSS ja XML.

raportti11

Kirjaudu

Kokeile nyt!

Tilaa koetunnukset E-lomake-ohjelmistoon veloituksetta.

Tilauslomake