Palautejärjestelmät

E-lomake soveltuu sellaisenaan palautteen keräämiseen, välittämiseen oikeille vastaanottajille sekä saapuneiden palautteiden kierrättämiseen käsittelijältä toiselle. Sähköisen kierrätyksen kanssa käytettynä E-lomake tallentaa saapuneen palautteen käsittelyhistorian ja versioi eri vaiheet siten, että käsittelyssä tehdyt muutokset ja alkuperäinen viesti ovat aina helposti löydettävissä.

Koska E-lomake on rakennettu helposti laajennettavaksi ja liitettäväksi, se on usein yhdistetty asiakkaan muihin järjestelmiin ja palautteen keruun käynnistyminen ja sulkeutuminen sekä palautetilanteen seuranta on näin saatu automatisoitua muiden järjestelmien tilanteen perusteella.

Opintopalautteen keruu

Laajimmillaan E-lomaketta käytetään palautteenhallinnan työvälineenä useissa oppilaitoksissa, jotka ovat järjestäneet sillä laatujärjestelmänsä mukaisen kurssipalautteen keruun.  Kyselylomakkeet luodaan automaattisesti toisesta järjestelmästä saatujen kurssitietojen perusteella. Palautelomake aukeaa vastaajille kurssin päättyessä ja on avoinna määritellyn ajan. Ei-vastanneita voidaan muistuttaa vastausajan umpeutumisesta ja kurssista tai opintokokonaisuudesta vastaavat saavat palautetilanteesta nopeasti yleiskuvan.

Toisin kuin yleisissä palautejärjestelmissä, kurssipalautteiden hallinnassa vastaajille halutaan yleensä näyttää myös omien vastausten suhde muihin vastauksiin. Osa kysymyksistä on automaattisesti mukana ja osa voidaan määritellä kurssi- tai kokonaisuuskohtaisesti.

yhteenveto

Esimerkkitoteutus:

  • Opiskelija näkee omien vastaustensa rinnalla muiden vastausten keskiarvon
  • Kysymysvaihtoehdot näkee viemällä hiiren kysymysotsikon päälle
  • Opettajalle vastaukset näytetään useimmiten anonyymeinä tai yhteenvetona, yksittäisiä vastauksia pääsee selaamaan vain, jos vastauksia on annettu vähintään tietty määrä


Kirjaudu

Kokeile nyt!

Tilaa koetunnukset E-lomake-ohjelmistoon veloituksetta.

Tilauslomake